Central American Resource Center (CARECEN) Los Angeles

How to Receive Services (Intake)
You can receive an initial consultation by showing up in person on a walk-in basis at 2845 W. Seventh Street, Los Angeles, CA 9005, on Wednesdays at 8:30 AM. Time slots fill up quickly; thus we recommend you arrive early. Call (213) 385-7800, ext. 136 for more information.
Address

2845 West Seventh Street
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

213-385-7800, ext. 136
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang legal na departamento ng CARECEN ay nagbibigay ng payo, paghahanda ng aplikasyon at representasyon ng abugado sa iba't ibang kaso ng imigrasyon sa mga imigrante na mababa ang kita. Kinakailangan namin ang lahat ng mga potensyal na kliyente na makatanggap ng legal na konsultasyon sa oras ng paglilibot, na maaaring mag-iba depende sa nais na serbisyo. Ang konsultasyon sa pangkalahatan ay nagkakahalaga ng $ 30 ngunit libre para sa ilang mga serbisyo, kabilang ang DACA. Ang mga oras ng aming serbisyo ay maaaring magbago. Mangyaring bisitahin ang aming website para sa aming kasalukuyang iskedyul ng serbisyong legal: www.carecen-la.org

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Iba pa
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin