Catholic Charities of Santa Clara County - Immigration Legal Services

Address

2625 Zanker Road
Suite 201
San Jose, CA 95134
Estados Unidos

(408) 944 - 0691
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Clara County
Kung sino tayo
Katoliko Mga Kawanggawa ng Santa Clara County - Mga Serbisyong Legal sa Imigrasyon ay tumutulong sa mga karapat-dapat na mga imigrante na mag-navigate sa madalas na nakakatakot na proseso ng pagiging isang mamamayan ng US, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magtatag ng mga ugat ng kumpanya. Nagbibigay ang ahensiya ng mga serbisyo, kabilang ang pagtatasa ng pagiging karapat-dapat, tulong sa aplikasyon, paghahanda sa pakikipanayam, at mga sanggunian sa mga klase ng Ingles at mamamayan (na naglilingkod sa lahat ng mga imigrante anuman ang kultura, paniniwala o relihiyon).
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Iloko / ILO
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin