Catholic Charities of Orange County - Immigration, Citizenship Program

Address

1820 E 16th St
Santa Ana, CA 92701
Estados Unidos

(714) 347 - 9610
Naglilingkod ang mga lugar
Orange County
Kung sino tayo
Ang Catholic Charities ng Orange County ay tumutulong sa mga karapat-dapat na mga imigrante na mag-navigate sa mahirap at mahirap na proseso ng pagiging isang mamamayan ng Estados Unidos, mga miyembro ng pamilya ng petisyon, at i-renew ang mga kinakailangang dokumento ng imigrasyon.
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin