California Rural Legal Assistance, Inc. - Madera Office

How to Receive Services (Intake)
Contact the office for information about how to make an appointment.

For non-urgent matters you may fill out the CONTACT US form using the link below in "Who We Are."
Address

126 North B Street
Madera, CA 93638
Estados Unidos

559-674-5671
Naglilingkod ang mga lugar
Madera County
Kung sino tayo

Ang CRLA ay nagbibigay ng legal na tulong sa mga taong mababa ang kita sa edukasyon, kalusugan, pabahay, paggawa, mga karapatang sibil at paggawa. Ang aming misyon ay upang labanan ang katarungan at mga indibidwal na mga karapatan sa tabi ng pinaka pinagsasamantalang komunidad ng ating lipunan. Nagbibigay din kami ng iba't ibang mga programa sa pag-aaral ng komunidad at mga outreach.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin