California Rural Legal Assistance, Inc

How to Receive Services (Intake)
Contact the office for information about how to make an appointment.

For non-urgent matters you may fill out the CONTACT US form using the link below in "Who We Are."
Address

338 South A Street
Oxnard, CA 93030
Estados Unidos

(805) 486 - 1068
Naglilingkod ang mga lugar
Ventura County
Kung sino tayo
Ang CRLA ay nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga naninirahan sa aming lugar ng serbisyo. Ang CRLA ay nakatutok sa batas sa pagtatrabaho at paggawa, batas sa edukasyon, batas sa pabahay, mga karapatang sibil, batas sa kalusugan, at mga pampublikong benepisyo sa pagtatanggol. Pinoprotektahan din ng CRLA ang mga komunidad ng Ingenious Mexican, mga komunidad ng LGBT, at mga komunidad ng manggagawa sa bukid.
Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin