California Rural Legal Assistance, Inc

Address

1160 N. Dutton Ave
Suite 105
Santa Rosa, CA 95401
Estados Unidos

(707) 528 - 9941
Naglilingkod ang mga lugar
Sonoma County
Kung sino tayo

Ang CRLA ay nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga naninirahan sa aming lugar ng serbisyo. Ang CRLA ay nakatutok sa batas sa pagtatrabaho at paggawa, batas sa edukasyon, batas sa pabahay, mga karapatang sibil, batas sa kalusugan, at mga pampublikong benepisyo sa pagtatanggol. Pinoprotektahan din ng CRLA ang mga komunidad ng Ingenious Mexican, mga komunidad ng LGBT, at mga komunidad ng manggagawa sa bukid.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin