BASTA, Inc. - Pangunahing Opisina

How to Receive Services (Intake)
If you have been served an eviction visit a BASTA office near you. No appointment is necessary, clients are seen on a first-come, first-serve basis. We take walk-ins during business hours at any of our locations. Bring your lease, any notices you have received and any other documents. Please note we can't offer legal advice over the phone.

For assistance with an immigration concern contact our offices. We are here to help you!
Address

1545 Wilshire Blvd Suite 600
Los Angeles, CA 90017
Estados Unidos

(213) 736 - 5050
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang BASTA, Inc. ay ang pinakamalaking at non-profit na samahan ng Southern California na nakatuon sa mga karapatan ng mga nangungupahan. Kasama sa mga serbisyo ng BASTA ang pag-iwas sa mga walang-bahay sa anyo ng mga agresibong mga nangungupahan ng representasyon, sa loob at labas ng courtroom. Hinahanap din natin ang mga kondisyon sa pabahay ng slum sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iba pang mga non-profit na organisasyon, mga grupo ng pagtataguyod , at Kagawaran ng Pabahay ng Los Angeles upang magdala ng mga gusali hanggang sa code at gawing matagal ang kanilang tahanan upang mabuhay. Ang BASTA ay kumakatawan lamang sa mga nangungupahan (hindi mga panginoong maylupa) at nagbibigay ng libreng legal na payo at libreng konsultasyon, ngunit nagbibigay ng mga legal na serbisyo para sa mga nakaharap sa pagpapaalis o nagdadala ng isang apirmatibong kaso laban sa may-ari.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Iba pa
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin