Barstow Resource Centre

Address

235 E Mountain View Street
1st Floor, Room 109
Barstow, CA 92311
Estados Unidos

(909) 708 - 8606
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Kung sino tayo
Ang mga kawani ng Resource Center ng mga abogado, mga paralegal at mga katulong na tulong sa sarili ay maaaring suriin ang iyong mga dokumento at sagutin ang iyong mga tanong. Hindi nila pinupuno ang mga form para sa iyo. Ikaw ang iyong sariling abogado.
Ang trabaho ng Resource Center ay upang matulungan kang magkaroon ng iyong pinakamainam na araw sa korte. Ang kawani ng Resource Center ay hindi kumakatawan sa sinumang tao. Walang kaugnayan sa abugado-kliyente na nabuo sa aming mga kawani. Nagbibigay ang Resource Center ng neutral na impormasyon sa magkabilang panig ng kaso. Ang Resource Center ay hindi maaaring kumatawan sa iyo sa korte.
Ang lahat ng mga serbisyo ay ibinibigay nang libre, sa isang first-come, first-served basis. Ang tanging pangangailangan ng Resource Center sa pagbibigay ng mga serbisyo ay wala kang abugado. Dahil sa mabigat na pangangailangan para sa aming mga serbisyo, ipinapayong bisitahin ang Mga Sentro ng Resource ng hindi bababa sa isang oras bago isara kung nais mong suriin ang iyong mga legal na pormularyo na sinuri ng mga kawani.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin