Bankruptcy Pro Se / Pro Bono Services

800-551-5554
Naglilingkod ang mga lugar
Napa County
Sonoma County
Kung sino tayo

Ang Legal Aid ng Bay Area ay nagbibigay ng legal na impormasyon sa pro bawat mamimili sa mga klinika sa mga county ng San Mateo, Napa, Contra Costa at Alameda. Para sa karagdagang impormasyon at upang mag-access ng mga flyer para sa mga klinika, pakitingnan ang http://baylegal.org/what-we-do/consumer-law/

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin