Association of Bar Association ng Los Angeles - Proyekto sa Tulong sa Legal na Tulong sa Imigrasyon

Address

1055 West 7th St.
Suite 2700
Los Angeles, CA 90012
Estados Unidos

(213) 627-2727
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Los Angeles County
Ventura County
Orange County
Santa Barbara County
Riverside County
Kung sino tayo

Ang Proyekto ng Tulong sa Legal na Tulong sa Immigration ay nagbibigay ng pagpapayo sa lahat ng kategorya ng mga taong mababa ang kita. Nakaranas ng legal na tulong sa imigrasyon at mga dokumento sa paglalakbay, nawawalang mga green card, petisyon ng pamilya, pagkamamamayan, at marami pang iba.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin