Asian Alliance Alliance

How to Receive Services (Intake)
Our schedule for intakes (phone calls and walk-ins) are subject to change. PLEASE CALL AHEAD of time at to talk to a volunteer and schedule an appointment. Walk-ins are welcome, but we recommend that you call first to make sure you can receive the help you need. We offer services in Mandarin, Cantonese, Spanish, Vietnamese, Tagalog, Korean and other languages as needed.

Intake Schedule: Please see the website for the hours.


Address

991 West Hedding Street
Suite 202
San Jose, CA 95126
Estados Unidos

(408) 287 - 9710
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Clara County
Kung sino tayo
Ang Asian Law Alliance ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa mga kliyenteng mababa ang kinikita sa mga lugar ng Mga Legal na Serbisyong Pampubliko, Mga Pampublikong Benepisyo at Batas ng Pabahay.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
CZH
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin