Asian Alliance Alliance

Address

991 West Hedding Street
Suite 202
San Jose, CA 95126
Estados Unidos

(408) 287 - 9710
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Clara County
Kung sino tayo
Ang Asian Law Alliance ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa mga kliyenteng mababa ang kinikita sa mga lugar ng Mga Legal na Serbisyong Pampubliko, Mga Pampublikong Benepisyo at Batas ng Pabahay.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair
This organization provides access for the hearing impaired
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Service Types
Buong Legal na Kinatawan
Maikling Payo
Mga Sariling Tulong sa Sarili
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
CZH
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Get out of here
Show
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin