Amador County Family Law Facilitator

Drop in Assistance
Due to COVID-19 pandemic the Family Law Facilitator/ Self Help Center will provide assistance via telephone and email until further notice.
Phone: (209) 257-2627
Email: ktearpak@amadorcourt.org
How to Receive Services (Intake)
Please call or email: If you are leaving a voice message or sending an email, please include your first and last name, case number if you have it, and describe the issue you are seeking assistance with.

Phone: (209) 257-2627
Email: ktearpak@amadorcourt.org
Address

500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642
Estados Unidos

(209) 257-2627
Naglilingkod ang mga lugar
Amador County
Kung sino tayo
Available ang tulong sa mga sumusunod na bagay:
Pagkuha, Pagbabago o Pagtatanggal o Suporta sa Spousal.
Pagkuha ng segurong segurong pangkalusugan para sa iyong mga anak.
Pagkuha o Pagbabago ng mga Order na may kaugnayan sa Seguro sa Kalusugan para sa menor de edad
mga bata at mga order tungkol sa mga walang bayad na gastusing medikal.
Itinatag ang pagka-ama.
Itinatag o Pagharap upang Suportahan ang Mga Arrearage.
Paglipol ng Pag-aasawa / Legal na Paghiwalay.
Pag-iingat at pagdalaw sa bata.
Mga Utility sa Pagpigil sa Karahasan sa Pamilya.
Mga pag-expire.
Ang Tagapagbigay ng Batas sa Pamilya ay magbibigay sa iyo ng tulong at patnubay sa mga kinakailangang form ng Korte, kung paano ihanda ang mga ito, kasama ang legal at procedural na impormasyon.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
English
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin