Emergency Conservation Program (ECP)

Paglalarawan
Ang Emergency Conservation Program (ECP) ay tumutulong sa mga magsasaka at mga rancher upang kumpunihin ang pinsala sa mga bukid na dulot ng mga natural na sakuna at upang makatulong na ilagay ang mga pamamaraan para sa konserbasyon ng tubig sa panahon ng matinding tagtuyot. Ginagawa ito ng ECP sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagubatan sa mga rancher at magsasaka.
May-akda ni
Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos
Energy Level
167
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin