Emergency Forest Restoration Program (EFRP)

Paglalarawan
Ang Emergency Forest Restoration Program (EFRP) ay tumutulong sa mga may-ari ng non-industrial private forest na ibalik ang kalusugan ng kagubatan na nasira ng mga natural na sakuna. Ginagawa ito ng EFRP sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga pagbabayad sa mga may-ari ng mga pribadong kagubatan upang ibalik ang kagubatan na nasira sa kalamidad.
May-akda ni
Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos
Energy Level
122
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin