Programang Tulong sa Tulong sa Nutrisyon ng Disaster (D-SNAP) * Magagamit nang walang kinalaman sa Katayuan ng Pang-imigrasyon *

Paglalarawan
Ang Programang Tulong sa Tulong sa Nutrisyon ng Disaster (D-SNAP) ay nagbibigay ng tulong sa pagkain sa mga pamilyang may mababang kita na may pagkawala ng pagkain o pinsala na dulot ng isang natural na kalamidad. Maaari mo ring tawagan ang hotline ng estado 1-877-847-3663 (pagkain).
May-akda ni
DisasterAssistance. Gov
Energy Level
286
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin