Mag-apply para sa Wildfires ng California Pederal na Tulong

Paglalarawan
Ang deliberation ng malaking kalamidad ay pinawalang-saysay noong Oktubre 10, 2017. Mag-apply para sa pederal na tulong sa FEMA. Itinalagang mga county (Indibidwal na tulong): Butte, Lake, Mendocino, Napa, Nevada, Orange, Sonoma, Yuba
May-akda ni
FEMA
Energy Level
510
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin