Aking Paaralan, Mga Karapatan Ko

Paglalarawan
Bilang mag-aaral, mayroon kang mga karapatan sa paaralan: mga kodigo ng damit at mga uniporme, pagpapahayag ng estudyante, mga paghahanap ng mga mag-aaral, disiplina sa paaralan, privacy ng cell phone, LGBTQ, mga buntis at mga magulang ng mag-aaral, social media, foster youth, magharap ng reklamo.
May-akda ni
American Civil Liberties Union
Energy Level
261
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin