Paano Ko Makahanap ng Aking Pamilya?

Paglalarawan
National Emergency Family Registry and Locator System, National Emergency Child Locator Center, Unbuyed Minors Registry, at American Red Cross Safe and Well.
May-akda ni
Kagawaran ng Homeland Security
Energy Level
191
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin