Frequently Asked Questions tungkol sa Home Insurance Claims

Paglalarawan
Ano ang dapat kong maging unang hakbang? Ano ang sakop ng Karagdagang Buhay na Gastusin (ALE) na bahagi ng aking patakaran? Itatakwil ba ng insurer ang gastos kung nakatira ako sa isang trailer sa panahon ng muling pagtatayo? Sino ang may pananagutan sa paglilinis ng mga labi mula sa aking lote at ito ay sakop sa ilalim ng aking patakaran? Paano ako makakakuha ng isang makatarungang kasunduan sa pag-claim? Ano ang mga legal na karapatan ko sa California? Magbabayad lamang ang kumpanya ng seguro ayon sa mga "alituntunin sa pagpepresyo" nito?
May-akda ni
United Policyholders
Energy Level
493
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin