Kumuha ng tulong sa iyong mga karapatan at proteksyon

Paglalarawan
May mga mapagkukunan na magagamit mo upang tiyakin na ang iyong mga karapatan ay protektado: Ang Medicare Beneficiary Ombudsman; Ang Competitive Acquisition Ombudsman (CAO); Ang iyong Programang Tulong sa Seguro sa Kalusugan ng Estado (SHIP); Ang Beneficiary and Family Centered Care Quality Improvement Organization (BFCC-QIO)
May-akda ni
Medicare.gov
Energy Level
461
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin