Dod Safe Helpline para sa mga Biktima ng Sexual Assault sa Militar (Video)

Paglalarawan
Ipinapakilala ka ng video sa RAINN's Department of Defense Safe Helpline na nag-aalok ng kumpidensyal na mapagkukunan sa mga biktima ng sekswal na pang-aabuso sa militar.
Energy Level
1,614
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin