Mga Reklamo sa Medi-Cal

Paglalarawan
Maaari kang mag-aplay para sa isang makatarungang pagdinig kung mayroon kang orihinal (bayad-para sa serbisyo) na Medi-Cal o nasa isang planong pangkalusugan ng Medi-Cal Managed Care.
May-akda ni
Opisina ng Pasyenteng Tagapagtaguyod
Energy Level
210
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin