Mga Utility sa Pagpigil sa Sibil na Sibil

Paglalarawan
Ang panliligalig sa sibil ay pang-aabuso, pagbabanta ng pang-aabuso, paniniktik, sekswal na pag-atake, o malubhang panliligalig ng isang taong hindi ka napetsahan at HINDI may malapit na kaugnayan sa, tulad ng isang kapitbahay, isang kasama sa kuwarto, o isang kaibigan (na hindi mo pa napetsahan). Ito rin ay harassment sibil kung ang pang-aabuso ay mula sa isang miyembro ng pamilya (tulad ng isang tiyuhin o tiyahin, isang pamangking babae o pamangkin, o pinsan).
May-akda ni
Mga Korte sa California
Energy Level
750
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin