Ang mga manggagawa ay may utang na sahod

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin