Disaster Assistance and Emergency Relief para sa mga Indibidwal at Negosyo

Paglalarawan
Ang mga espesyal na probisyon ng batas sa buwis ay maaaring makatulong sa mga nagbabayad ng buwis at mga negosyo na mabawi ang pananalapi mula sa epekto ng isang kalamidad, lalo na kapag ipinahayag ng pederal na pamahalaan na ang kanilang lokasyon ay isang pangunahing lugar ng sakuna.
May-akda ni
Internal Revenue Service
Energy Level
141
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin