Helpline ng Disaster Disaster

Paglalarawan
Krisis sa pagpapayo at suporta sa mga taong nakakaranas ng emosyonal na pagkabalisa na nauugnay sa mga kalamidad o likas na dulot ng tao. Text TalkWithUs sa 66746or call (800) 985 - 599.
May-akda ni
Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng US
Energy Level
344
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin