Access para sa Mobility Aids at Power-Driven Devices

Paglalarawan
Ang ilang mga organisasyon ay dapat tumanggap ng mga walker, cane, crutch, braces, wheelchairs ng kapangyarihan, scooter, at Segways.
May-akda ni
Kagawaran ng Katarungan
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin