Noninsured Crop Disaster Assistance Program (NAP)

Paglalarawan
Ang NAP ay nagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga producer ng mga di-mapanatiling pananim kapag mababa ang ani, pagkawala ng imbentaryo, o pumigil sa pagtatanim mangyari dahil sa mga natural na sakuna.
May-akda ni
Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos
Energy Level
4,522
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin