Gabay sa Pag-ulit ng Pag-abuso sa Pangmukha ng Pananalapi

Paglalarawan
Ang gabay na aklat na ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso sa pananalapi na mag-navigate sa sistema upang kung may pagkakataon para sa pagbabayad-pinsala na pagkakataon ay hindi makaligtaan.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Energy Level
403
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin