Gabay sa Pro Se sa Pagtatanggol sa mga Pagsingil sa Pagkawala ng Kadalubhasaan

Paglalarawan
Dapat mong basahin sa pamamagitan ng gabay na ito kung sa tingin mo ang isang bagay na ang ICE ay nagpaparatang laban sa iyo ay mali o kung nais mong labanan ang iyong kaso kahit na nangangahulugan ito na kailangan mong maghintay ng mahabang panahon sa pagpigil. Ang pagtanggi sa mga singil laban sa iyo sa korte ay hindi kinakailangang tulungan kang manalo sa iyong kaso ngunit pinipilit nito ang abogado ng gobyerno na tipunin ang katibayan na kinakailangan upang patunayan na ikaw ay maaaring deportable. Kung siya o siya ay walang katibayan pagkatapos ay maaari kang mag-aplay para sa kaluwagan upang manatili sa Estados Unidos.
May-akda ni
Florence Immigrant and Refugee Rights Project, Inc.
Energy Level
151
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin