Patnubay: 90 Proseso sa Pagsusuri sa Pag-iingat ng Araw

Paglalarawan
Ang gabay na ito ay dinisenyo upang tulungan ang mga indibidwal na may pangwakas na "pagkakasunud-sunod ng pag-alis, pagpapatapon, o pagbubukod" na nasa detensyon pa rin pagkatapos ng 9 na araw. Ang batas ay nagsasaad na ang Immigration & Customs Enforcement (ICE) ay may 9 na araw mula sa petsa na natanggap mo ang iyong huling order upang alisin ka mula sa US.
May-akda ni
Florence Immigrant and Refugee Rights Project, Inc.
Energy Level
675
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin