Diskriminasyon sa Kapansanan ng Pabahay

Paglalarawan
Para sa mga taong may kapansanan magkaroon ng pantay na pagkakataon na gamitin at tangkilikin ang kanilang pabahay, kung minsan ay kinakailangan para sa mga tagapagkaloob ng pabahay upang makagawa ng "makatwirang kaluwagan" o pahintulutan ang "makatwirang pagbabago."
May-akda ni
Greater Bakersfield Legal Assistance, Inc. (GBLA)
Energy Level
1,506
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin