Mga Pagdinig at Mga Apela

Paglalarawan
Paano ako humiling ng isang makatarungang pagdinig hinggil sa aking mga benepisyo sa pampublikong tulong? Kailangan ko ng isang pagdinig ng pagdinig ng provider ng Suportang In-Home na serbisyo. Gusto kong makipag-ugnay sa Dibisyon ng Pagdinig ng Estado tungkol sa Mga Binagong Mga Regulasyon at Mga Tala.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CA
Energy Level
159
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin