Domestic Service Workers

Paglalarawan
Ang mga domestic service worker sa mga pribadong tahanan ay sakop ng Batas sa Pamantayan ng Batas ng mga Makatarungang Pederal.
May-akda ni
Kagawaran ng Paggawa ng CA
Energy Level
159
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin