Mga Kasunduan sa Arbitrasyon: Kung Bakit Dapat Ipagbawal sa Kasunduan sa Pagpasok

Paglalarawan
Sa pagsisikap na maiwasan ang mga residente na makapag-sue para sa pang-aabuso o kapabayaan, ang mga nursing home at residential care facility ay humihiling sa mga bago at kasalukuyang residente na mag-sign ng mga kasunduan sa pagpasok na kasama ang mga probisyon ng may-bisang arbitrasyon.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Energy Level
711
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin