Suporta sa Spousal / Partner

Paglalarawan
Kapag ang isang mag-asawa ay legal na naghihiwalay o nagdiborsyo, ang korte ay maaaring mag-order ng 1 asawa o kasosyo sa tahanan upang bayaran ang iba pang isang tiyak na halaga ng pera sa suporta sa bawat buwan. Ito ay tinatawag na "suporta sa asawa" para sa mga mag-asawa at "suporta sa kasosyo" sa mga kasosyo sa tahanan. Ito ay tinatawag ding "sementeryo."
May-akda ni
Mga Korte sa California
Energy Level
261
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin