CalWORKs: Ang Mga Pangunahing Kaalaman

Paglalarawan
Ang CalWORKs ay pinondohan ng isang pederal na programa na tinatawag na Temporary Assistance for Needy Families (TANF), kaya maaari mong marinig ito na tinatawag na kung minsan. Sa iba pang mga estado, mayroon itong iba't ibang mga pangalan. Ang ilang mga tao ay tinatawag lamang itong "kapakanan."
May-akda ni
Mga Benepisyo sa Kapansanan 101
Energy Level
267
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin