Pambansang Domestic Violence Hotline at Chat

Paglalarawan
Tumawag sa (800) 799 - 7233 para sa Mga tagapagtaguyod na sinanay ay magagamit upang makipag-usap nang lihim sa sinuman na nakakaranas ng karahasan sa tahanan, naghahanap ng mga mapagkukunan o impormasyon, o pagtatanong sa mga hindi malusog na aspeto ng kanilang relasyon. TTY: (800) 787 - 3224 at Videophone (855) 812 - 11
May-akda ni
Ang National 415 Hotline
Energy Level
203
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin