Labor Force Task Force (LETF)

Paglalarawan
Ano ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa? Ano ang Economy sa ilalim ng lupa? Mag-ulat ng isang masamang tagapag-empleyo.
May-akda ni
Kagawaran ng Pang-industriyang Relasyon ng CA
Energy Level
416.438
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin