Mga Reklamo Laban sa Pamahalaan

Paglalarawan
Magreklamo tungkol sa isang ahensiya sa pagpapatupad ng batas o opisyal, mga kontrata ng pederal na gobyerno, ahensiya ng gobyerno, Serbisyo ng US Postal, maling paggamit ng sasakyan ng pamahalaan, walang ingat na pagmamaneho, o banggaan na may kinalaman sa sasakyan ng pamahalaan.
May-akda ni
USA.gov
Energy Level
183
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin