Ano ang Recoupment?

Paglalarawan
Ang mga retirado ay hiniling na magbayad ng pera pabalik sa kanilang plano sa pensyon. Kadalasan ay nangyayari ito dahil nagkamali ang plano sa pagkalkula ng halaga ng pensiyon, at ang pensiyon ay walang paraan upang malaman na natatanggap niya ang maling halaga. Ang proseso ng pagkuha ng mga overpayment ay tinatawag na "recoupment."
May-akda ni
Pension Rights Centre
Energy Level
987
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin