Ano ang mangyayari kapag ang isang pensyon ay inilipat sa isang kompanya ng seguro?

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin