Libre ang Pension

Paglalarawan
Kapag ang isang kumpanya ay nagpapalaya sa plano ng pensiyon nito, ang ilan o lahat ng mga empleyado na sakop ng plano, hihinto sa pagkamit ng ilan o lahat ng mga benepisyo mula sa punto ng paglipat ng freeze.
May-akda ni
Pension Rights Centre
Energy Level
259
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin