Mga Legal na Isyu para sa mga tagapag-alaga ng LGBT

Paglalarawan
Kung walang nakasulat na mga proteksyon sa lugar, ang iyong "pinili na pamilya" ay hindi legal na makilala, at maaaring madaling ma-questioned o labanan sa pamamagitan ng isang biological na miyembro ng pamilya.
May-akda ni
Family Caregiver Alliance
Energy Level
243
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin