IHSS Video Series

Paglalarawan
Nagbibigay ang mga video na ito: isang maikling buod ng programa ng IHSS, kabilang ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat, ang proseso ng pagbisita sa tahanan, magagamit na mga serbisyo at suporta, at ang proseso ng pagpili ng tagapagbigay ng pangangalaga; mga serbisyo at pagtatasa; impormasyon tungkol sa kung paano maaaring mag-hire ng tatanggap / mamimili ng IHSS ang isang tagapagbigay ng pangangalaga, kabilang ang mga tip kung paano hanapin, pakikipanayam, at pumili ng isang tagabigay ng pangangalaga; at kung paano maayos na mangasiwa sa isang tagapagbigay ng pangangalaga, kabilang ang mga mungkahi kung paano dapat makipag-ugnayan nang angkop sa isang tagapagbigay ng pangangalaga, kung paano mapanatili ang pagkapribado at protektahan ang personal na impormasyon sa pagtukoy, at kung paano mag-direct ng mga tagabigay ng pangangalaga sa pagkumpleto ng mga awtorisadong gawain ng IHSS.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CA
Energy Level
516
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin