Mga Serbisyo sa Proteksiyon para sa Pang-adulto (APS)

Paglalarawan
Sinusuri ng mga ahensya ng County APS ang mga ulat ng pang-aabuso ng mga matatanda at dependent adult na nakatira sa mga pribadong tahanan, apartment, hotel o ospital.
May-akda ni
Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CA
Energy Level
305
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin