Ang Manwal na Batas sa AIDS: Isang Manwal sa Pagbibigay ng Mga Serbisyong Legal sa Mga taong may HIV / AIDS

Paglalarawan
Mga kabanata sa: Diskriminasyon sa Pagtatrabaho; Pampublikong Pasilidad, Seguro at Mga Benepisyo sa Empleyado, Mga Benepisyo sa Publiko, Mga Kredito at Pagkalugi, Batas sa Pamilya, Immigration; Fair Housing, Mga Karapatan ng Mamimili, Mga Isyu sa Kriminal, Mga Karapatan ng mga Prisoner, Transgender Law, at pagiging kompidensyal.
May-akda ni
AIDS Legal Referral Panel
Energy Level
3,889
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin