California Senior Gateway

Paglalarawan
Ang Senior Gateway ay isang one-stop website na naglalayong magbigay ng mga nakatatanda, kanilang mga pamilya, at tagapag-alaga sa impormasyon na kailangan nila upang kumonekta sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at mapagkukunan, upang makahanap ng mga sagot, at lutasin ang mga problema.
May-akda ni
Estado ng California
Energy Level
358
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin