Pang-aabuso at Pagpapabaya sa Bata: Kaso sa Dependency

Paglalarawan
Ang bata ng korte ay nakikibahagi sa buhay ng mga bata kapag may mga alalahanin na ang isang magulang ay hindi makakapagpatuloy ng kanyang anak na ligtas mula sa pang-aabuso o kapabayaan (at ang korte ay nagsisimula sa isang kaso ng kabataan na dependency), o ang mga menor de edad ay inakusahan ng paglabag sa batas .
May-akda ni
Mga Korte sa California
Energy Level
57
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin