Elder at Dependent Adult Abuse

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin